Inleiding


Naam:
Betrust: (Adres):
Pantkode (Postkode):
Huis Gesprekswenser Nutten (Nummer):
Mobiele Gesprekswenser Nutten:
Zilveren Kruis Verzekerings Nutten:
Burger Servie Nutten:
Verwekkings Plaats:
Verwekkings Daarnuu (Datum):
Soosyale Staat:
Bankrekening Nutten:
IN- Postbak:


Gever Ganzevlam (Govert Giezeman)
Yakop (Jacob) van Lennepstraat 292 B
1053 KD Amsterdam - West
020- 6832512
06- 83332404
213967601
130490258
Den Haag - Nederlan
28 Mei 1964 19:30 - 55 Yēidaren (Jaren aut)
Alleenwonende
NL07 ABNA 0846 5533 84
g.giezeman@chello.nl

Gever Ganzevlam

Bēigewerkt op 15-5--2020

Deze zieplek is gemaakt voor Google Chrome.
Op Teblets kan ye een menuu openen door yau vinger op een menuu te leggen tot dat menuu zich opent.
Op een toetsenbort gebruik de Ctrl- + en Ctrl- - toetsen, om de tekst te vergroten, en te verkleinen, zodat de tekst mooi te lezen valt. Met de Home- toets skrolt de pagingná omhoog, en met de End- toets gaat u naar det laatste van de Pagingná. Met Alt- ← naar links gaa ye terug naar de vorige pagingná. Met pēil- toetsen (en Page Up en Page Down) schuif ye det beel in de gewensde richting (klik met de muis op det scherm als dit niet gebeurt), en omhoog en omlaag met det muiswiel beweegt de tekst omhoog en omlaag. Met F11 wisselt u paf tussen det volledige scherm, en met randen. Druk op Ctrl- F om te zoeken naar een woor in de tekst. Klikken in det balkmenuu, op de laagste trap in de boom, heeft det rezultaat, of gewildegoet, dat de bovenste uit det uiterst rechtse venster verschēint.Det doel van deze zieplek (Websight) is om ziedereen, die ik spreek over mēin geschriften, een mogeluikrēin te bieden, om ze toer te lezen, zonder dat ik hen steets bergen padiēries moet meegeven. Deze zieplek geeft een overzicht van Mēizelf, de Nederlanse Taal, Mēin Getelsinsyaallevie, de Pafgeleide pemaas, en Staatsgedachtes van mēi. Dit wort helemaal in drie talen gebracht. Klik helemaal rechts op "Taalkeuze" om de Engelse vertaling van deze tekst te lezen, of op de 'Nedurlansu Taal', om de tekst te lezen in Gevers Nieuwe Nedurlans. De aanduiding "Gevers Gedeelde wortal" spreekt over een wortal (Wereld). In det laatste (Einde) van det Aanduidingen overzicht wort dit begrip wortal genoemt als aanduiding van 12 Watergebeurens. Kom naar deze pagingná terug met Alt- pēil naar links.

Ik heet Gever Ganzevlam. Ik hep sins 1991 een uitkering voor nietgoetzose (Psychose).Toen woonde ik nog in Amsterdam Zuit- Oost, maar sins November 1993 woon ik in Amsterdam Aut- West en dat bevalt me veel beter. Mēin moeder woont 2 Rooisen (10 Minuten) fietsen verder in Amsterdam- Zuit, waar ik vanzelfsprekent veelmalig even langs gaa voor wat gezelschap, en wat gepraat. Sins 1995 ben ik begonnen op te schrēiven, wat ik nog wist van mēin 4 yēidaren Meganieká (Natuurkunde) studeren uit mēin yeug. Ik maakte mēin eerste leisen met det ABCD- nettenreekszierēi erop. Ook de Dierenriemtekens, de Sterke zelfbelen (Sterrenbeelden) kregen hun plaats langs det ABCD- Nettenzierēi, en Ram begint bēi N (ν, wat eruit ziet als het sinsyaal van Ram, en ookwel Nuu in det Grieks heet), zodat Stier bēi de O valt, wat lēikt op det sinsyaal voor stier; Een Sierkant (Cirkel). Ook det atoomnuttenleis, ook wel det periodieke siesteem genoemt, hat rēins plaats langs de 36 zinnen lange getellenrechte. Det atoomnummerleis, uit de scheikunde, omvatte in mēin yeug 103 raaidets (Elementen → Items → Aaidets), en nuu omvat de leis 118 raaidets, en al gau wert mēin leis 144 regels groot. Ik plaatste Telnamen (Eenheden), met Schalen (Mates) langs een getellenrechte, en kreeg zoo voor det eerst de vraag welk Vlamschap (Diemenzie) boven de ander hoorde, want een hoger Vlamschap maakt gebruik van de bekentrēin van de lagere Vlamschappen. Deze eerste pogingen zēin te vinden onder de kop, of aanduiding, Konstantes in det Getelsinsyaallevie balkmenuu. Dit is stuitgegroeit tot een vlamschappenleis van 12 Grootsen (Grossen) groot, met 42 getellen onder 1, die ik in 6 gelēike delen op deze zieplek hep staan. Voor mēi geeft det kontext bēi schalen, of ervoorworen, die dievlamdaar noemt. Zie det Vlamschappenleis menuu onder det Getelsinsyaallevie balkmenuu.


Ik ben 52, en hep geen vriendin, of koondaren. Ik hep ook nooit schulden geheven (Gehad) behalve mēin studiebeurs, die mēin vader voor me betaalt heeft, toen ik die moest terugbetalen. Ik hep nooit det dieplomá gehaalt van mēin Meganieká studie. In 1998 ben ik bēi Mentrum opgenomen, omdat ik veel rontliep door de stat, en al 3 maal mēin huur niet betaalt hat dat yēidaar. Toen ik geen kontact zocht met de woningbauvereniging, omdat mēin deur ingebeukt was, ben ik opgepakt door buurhalieden, en in de cel verdooft, en wakker geworden in Mentrum. Ik rook nameluik graag wat wiet, en dat kost veel op een uitkering. Ik moest in die teit 2 kwieken bedelen per maan, om te blēiven eten. Ik zocht ook naar lege flessen door de hele stat. In 1998 wert ik opgenomen bēi Mentrum Veryauwert- West en kreeg ik Antie- nietgoetzose (Antie- Psiegotische) metziekbaatdit. Mēin vader heeft toen mēin schult bēi de woningbauvereniging betaalt, en mēi een teit geholpen, door de huur voor mēi te betalen, en mēi een yēidaar lang op zondag te bezoeken. Mēin vader is pieloot gewiēzen bēi KLM, en heeft een flink pensyoenbedrag per maan. Toen ben ik bēi een uitzentburó gaan werken. Ik werkte in de ketering- servie (Catering- service) van KLM, en verdiende toen 2800 Guldens per maanbaan. Toen kon mēin vader stoppen met mēin huur betalen, en ben ik in meerdere banen terecht gekomen. Zie mēin Loopbanenleis (CV) (Curriculum Vietae) onder det eerste balkmenuu Van Mēi.

Ik wil verder geen gelt noemen, maar ik ben sins 2004 gestopt met werken, en met vrēiwiligerswerk begonnen, naa een tweede opname bēi Mentrum. Ik speelde 9 yēidaren in een bent in det Mentrum, en hep 7 yēidaren eens per kwiek getennist in det Mentrum. Daarnaast deet ik 2 a 3 Lichttrenten (Ochtenden) per kwiek aan verhuizen, of klussen, bēi det Dag dagzyievieteiden Centrum (DAC). Dat is overgegaan in werken op een zorgboerderēi bēi de Amstel, maar naa 2 yēidaar hat ik daar genoeg van, en ben ik weer gaan verhuizen bēi HVO Querido in de Bēilmer tot Oogstzie (Augustus) 2013. Ik ben, in Oktober 2011, toen ik lichter versuffende metziekbaatdit kreeg, begonnen met eens per kwiek te voetballen in det Vondelpark. In September 2013 ben ik met werken gestopt, omdat de begeleider waar ik op gestelt was, naa 2 yēidaarkontracten, ontslagen wert. Ik ben dierect begonnen bēi Kringloopwenkel Yuttersdok, vlakbēi mēin huis in Amsterdam- West. Ik hep daar 3 yēidaren gewerkt, en ben in Oogstmaanbanie (Augustus) 2016 gestopt. Ik stont daar 1 yēidaar zocher een infoo- balie, en de laatste 2 yēidaar zocher de kassaa, maar ik wert slecht betaalt, en hat weinig aanspraak.

Ik hep een rēibeweis BE, een zeilbrevet, zwemdieploma's A en B, een bruine bant Yudoo, en een vrēise bant in Koreaans karate, gehaalt, allemaal voor mēin 16de yēidaar. Ik stopte toen met zieder kwiekent mēin moeder bezoeken, zoals ik gedaan hat vanpaf mēin 9de yēidaar, en wert een paar keer verlieft. Daarnaa hep ik volliebal gespeelt, en een paar yēidaren zaalvoetbal. Ik hep, vanpaf mēin 17de, in een Reghae, en Skaa, of Repzoalsdie (Rapsodie) bent, saxofoon gespeelt met buurlieden. Ik hep mēin gimnazium- beta gehaalt als beste van de klas, en ook mēin propeduitzēin (Propeduise) Natuurkunde, of Meganieká in een keer gehaalt. Toen ben ik in een studentenflet gaan wonen, als 19-yēidarige. Ik vont een leuke bent met lieden, die in de flet woonden, en ik ben met ze op vakantie gewiēzen naar Spanye (Moria) met een gekochene 2de hans otoo. Ik ben in die teit ook naar Zuit- Amerieká gewiēzen met een Uruguayaan (Oeroeghwayaan), die op mēin studentenflet op de gang woonde. Det was maar 3 kwieken (Weken), maar toch lang genoeg om me det begin van det 3de yēidaar te laten missen. Ront die teit wert mēin yazongsklozenplaat (Geboorte- Horoskoop) uitgelegt door een hewellover genaamt Karen Hamaker Zondag, en dat vaaszieneerde me geweldig. Ik hep veel Hewelloofse boeken gelezen, en Yazong- klozenplaten gemaakt van al mēin vrienen, en kennissen. Sins 2010 bezit ik een klozenplaat Kodemok (Programmá), wat klozenplaten tekent, en bewaart. Ik hep vrēi lang tekst gemaakt op de pompyoeter met zo'n ēigen klozenplaat- programmá in Basic, maar in windows kon ik det niet draaiende krēigen. Voor uitleg over mēin huidige viezie op hewellovie, zie det hewellovie- menuu onder det Pafgeleide pemaas balkmenuu

Ik ben, naast een gewone uitkeringstrekker, een gozer, een kantyee (Kassier), een Geennep- roker, een nederkopiëerder (Daunloder), een verziewellaar (Verzamelaar) een nietzoovreemt (Schietzofreen), een saxofonist, en voetballer, een teblet gebruiker, een pompyoeterspellies speler, een buurvlam (Buurman), een Amsterdammer, en een schrēiver. Meer over wat ik allemaal behoor te doen is te vinden in det Liedentaalse Strevens- menuu onder det Van mēi balkmenuu.

Alles wat ye wil gebruiken uit deze zieplek mag ye gebruiken. Ik hef geen Copyright- of bietsyoes- gelt voor al deze tekst, maar ik wil wel genoemt worden als bedenker, zodat ik enige roem vergaar in dit leven. Ik leef al sins mensen heugenis van een uitkering, en ik denk dat de bestede teit allang uitbetaalt is. Overigens denk ik dat kontroleren van dat plagiedaat een onmogeluikrēin is. Dit zēin de alveryauwerde gedachtes over getellen, en schalen (Mates), met alle bēizaken, die daarbēi horen, zoals Prēisdare Spullen, en Watergebeurens., Zie det Aanduidingen Overzicht- menuu onder Getelsinsyaallevie hiervoor.